Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny dr Małgorzata Bednarska

Pracuję w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.

Psychoterapia jest to wiedza i praktyka w zakresie leczniczego oddziaływania za pomocą środków psychologicznych, mającego za zadanie usunąć lub zmniejszyć trudności, a w miarę możliwości i przyczyny. W wyniku praktyki psychoterapeutycznej dochodzi do zmian w przeżywaniu i zachowaniu. Psychoterapię prowadzi osoba wykwalifikowana – taka, która przeszła szkolenie w szkole psychoterapii w wybranym nurcie.

Psychoterapia psychoanalityczna  to rodzaj terapii, w której podstawowym narzędziem oddziaływania/leczenia jest rozmowa. Oparta jest ona o paradygmat psychoanalityczny, co w dużym uproszczeniu oznacza przyjęcie założenia o istnieniu nieświadomych procesów psychicznych.

Sesja terapeutyczna trwa 50 min., zwykle jeden – dwa razy w tygodniu. Czas trwania terapii jest bardzo indywidualny. Kontakt może trwać kilka spotkań, miesięcy, lat. Zakończenie terapii ma miejsce po osiągnięciu założonego celu, czy celów, po wcześniejszym umówieniu się na to terapeuty z pacjentem, przy odpowiednim przygotowaniu pacjenta na kończącą terapię fazę.

Zgłoszenie się na konsultacje nie musi oznaczać decyzji o terapii. Konsultacje mogą być celem samym w sobie – omówienie problemu, z jakim zgłasza się osoba; albo mogą stać się wstępem do dłużej trwającej psychoterapii.