Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny dr Małgorzata Bednarska

  1. M. Bednarska, Stany depresyjne dzieci i młodzieży, w: Nasze Forum ( Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny), 3-4/2006.
  2. M. Bednarska, W kuszących objęciach Thanatosa u progu dorosłości, w: Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos, Falochron, Wrocław 2008,
  3. M. Bednarska, Autodestrukcja w okresie dzieciństwa i adolescencji – rozważania suicydologiczne, w: Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym. Wybrane aspekty, red. A.Sladek, D. Białas, WDN PAN, Wrocław 2012.
  4. M. Bednarska, Zasadność i potrzeba wsparcia psychologicznego i psychoterapii studentów, w: Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej, red. J. Skibska i J. Wojciechowska, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014.
  5. M. Bednarska, Zdrowie psychiczne – jego wartość, postrzeganie i pielęgnacja – w perspektywie jednostkowej i społecznej, w: Kształtowanie stylu życia w kontekście wyzwań współczesności. Wybrane aspekty, red. A. Sladek, D. Białasa, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2014.