Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny dr Małgorzata Bednarska

Metoda pracy

Pracuję w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.

Psychoterapia jest to wiedza i praktyka w zakresie leczniczego oddziaływania za pomocą środków psychologicznych, mającego za zadanie usunąć lub zmniejszyć trudności, a w miarę możliwości i przyczyny. 

W wyniku praktyki psychoterapeutycznej dochodzi do zmian w przeżywaniu i zachowaniu. Psychoterapię prowadzi osoba wykwalifikowana – taka, która przeszła szkolenie w szkole psychoterapii w wybranym nurcie. 

Psychoterapia psychoanalityczna jest to rodzaj terapii, w której podstawowym narzędziem oddziaływania/leczenia jest rozmowa. Oparta jest ona o paradygmat psychoanalityczny, co w dużym uproszczeniu oznacza przyjęcie założenia o istnieniu nieświadomych procesów psychicznych.

Czytaj więcej...